China Town Buffet Restaurant

Mei Fun

Thin Rice Noodles
Vegetable Mei Fun $8.25
Pork Mei Fun $8.75
Chicken Mei Fun $8.75
Beef Mei Fun $8.75
Shrimp Mei Fun $8.95
House Special Mei Fun $8.95
Singapore Mei Fun $8.95